174. LV – Jiří Dědeček

Pozvánka na 174. Laskavý večer
J I Ř Í D Ě D E Č E K
Známý písničkář, básník a předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček 
byl hostem Laskavého večera již dvakrát. Jistě tuto výraznou osob-
nost české kulturní scény není třeba více představovat. Přijďte si Dě-
dečkovy písně a básně poslechnout na jeho třetí slatiňanský koncert 
v úterý 10. prosince od 19 hodin.
Vstupenky  za  60  korun  si  můžete  koupit  na  místě  nebo  předem 
v městské knihovně (469 660 239).